Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Veluwe stelt voor het herstel van de Voorsterbeek een aanvullend krediet van 160.000 euro beschikbaar. Doelstelling vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is het realiseren van goede ecologische mogelijkheden voor de beek. De te treffen maatregelen dragen bij aan herstel en behoud van bijzondere natuur. De werkzaamheden starten eind februari en zijn in november 2012 gereed. Het gaat daarbij om 75% provinciale subsidie op een totaal van 750.000 euro.  read more

There are no comments, click here be the first one!

Recent zijn in Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het 21e jaar op rij de vleermuizen in winterslaapplaatsen geteld. Het aantal in het Park overwinterende vleermuizen is ten opzichte van voorgaande jaren sterk toegenomen.

Op vijf locaties in Het Nationale Park De Hoge Veluwe werden tellingen gehouden. In totaal werden er vier soorten geteld, te weten: 8 exemplaren van de baardvleermuis, 30 exemplaren van de franjestaart, 62 stuks van de dwergvleermuis en 11 stuks van de meervleermuis. Daar de vorst nog niet was ingevallen tijdens de tellingen zijn er geen grootoorvleermuizen geteld.


Winterslaapplaatsen

In Nederland komen 19 soorten vleermuizen voor. Deze dieren voeden zich met insecten en andere kleine ongewervelde dieren. In de winter is dit voedsel voor de vleermuizen beperkt voor handen en daarom houden de vleermuizen een winterslaap. Voor de winterslaap zijn grotachtige ruimten, mergelgroeven, oude vestingwerken, ondergrondse kelders en bunkers favoriet. In Nederland neemt het aantal slaapplaatsen voor vleermuizen door de toenemende druk op ruimte af. Daarom worden er op tal van plaatsen ruimten ingericht als vleermuiswinterverblijf, zo ook in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. read more

There are no comments, click here be the first one!

OTTERLO – De directie van Nationaal Park Hoge Veluwe wil het rustgebied voor het wild in het park uitbreiden. Dat moet onder meer de overlast door fotografen verminderen. Volgens directeur Seger van Voorst tot Voorst van het park zijn opdringerige fotografen ‘dodelijk’ voor het wild.

Ze gaan op zoek naar de mooiste plaatjes volgens de directeur ‘weinig respectvol’ met de dieren om.

Op dit moment is 15 procent van het nationaal park De Hoge Veluwe rustgebied. Van Voorst tot Voorst wil het uitbreiden tot 20 procent.

Het park tussen Ede, Arnhem en Apeldoorn heeft jaarlijks 500.000 bezoekers nodig om te kunnen draaien. Van Voorst tot Voorst heeft een tienjarenplan opgesteld om te zorgen dat dit minimumaantal blijvend zal worden gehaald. Zo komen er bredere fietspaden, wordt café restaurant De Koperen Kop geheel vernieuwd en wordt het Otterlose Bos onderdeel van het park.

There are no comments, click here be the first one!

Safari over de invloeden van de mens op het landschap

HOENDERLOO – In Het Nationale Park De Hoge Veluwe is vrijdag 17 februari een speciale safari. Onder leiding van de boswachter gaan deelnemers op pad langs verschillende cultuurhistorische elementen in het Park. Een reis door de rijke cultuurhistorie van de …

 

Ecoducten op de Veluwe gaan ook open voor groot wild

De provincie Gelderland heeft drie ecoducten nog niet opengesteld voor herten omdat er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen moeten plaatsvinden. Het is dus niet waar dat deze ecoducten permanent op slot zullen blijven voor groot wild. Dat schrijft staatssecretaris Bleker van Economische …

 

Oudst gedrukte kaart van de Veluwe.

http://www.veluwegelderland.nl/wp-content/uploads/2012/02/Oudste-gedrukte-kaart-Veluwe.jpg

“Aan de wegens zijn deugdzaamheid en menselijkheid zeer geëerde heer Johannes van Wely, liefhebber van de vrije wetenschappen, vooral van de geografie, zijn vriend, draagt Hendrik Hondius deze kaart uit genegenheid op”. Deze uit het Latijn vertaalde tekst verschijnt in …

 

Lezing Groei&Bloei over “De vele gezichten van de Veluwe ”

De afdeling Epe-Heerde van Groei&Bloei nodigt u uit om op 14 februari te komen luisteren en kijken naar de presentatie van Jan Nijendijk. De Veluwe wordt vaak gezien als een verzameling bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Maar het gebied de Veluwe …

 

Midwinterfair in het bos

Wilt u alles te weten komen over bijenproducten? Imkerij ’t Haagje geeft u alle informatie over honingwijn en mosterd. Met Toer de Boer Op maakt u kennis met de oostflank van de Veluwe, de IJsselvallei en het plattelandsleven. Natuurcentrum Veluwe …

 

Themarondleiding Jachthuis Sint Hubertus

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden dagelijks themarondleidingen door het Jachthuis Sint Hubertus georganiseerd. In deze rondleidingen staat het belang van het Jachthuis Sint Hubertus voor het echtpaar Kröller-Müller centraal. Vertrekken van het Jachthuis die normaal niet toegankelijk …